"La historia que se forja en la vida cotidiana no se puede comprender sin conocer el pasado" El Estado del Mundo Junior de Akal

Arte e ciencia na Idade ModernaArtistas destacados da arte moderna:

Leonardo Da Vinci (1452-1519)


Michelangelo (1475-1564)


Diego de Velázquez (1599-1660)


Caravaggio (1571-1610)


Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)


Artemisia Gentileschi (1593-1653)


Rosalba Carriera (1675-1757)


        Jean-Honoré Fragonard (1732-1806)

        Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun(1755-1842)

Contextualiza o papel dos científicos nesta época:
Influencia da ilustración no pensamento científico e técnico (influencias recíprocas). Fe no progreso. Razón.
Os centros do pensamento científico os encontramos en Francia, en torno á  Enciclopedia, e en Gran Bretaña (Newton).
O pensamento científico non consegue unha aceptación social xeneralizada, o seu avance e difusión está limitado polo peso da tradición e a pervivencia de falsas crenzas (zodíacos, almanaques xeocéntricos, alquimia) na maioría da poboación, intelectuais e eruditos incluídos.
Recibe un gran impulso coa creación das Academias de Ciencias e as Sociedades Científicas (Ilustración). Os gobernos europeos impulsan a súa creación na segunda metade da centuria seguindo o modelo francés e o da Royal Society de Londres, cuxo prestixio era universal. Academias e sociedades realizan publicacións periódicas que serven para difundir os traballos realizados polos seus membros.  
Universidades e museos tamén impulsarán a difusión do pensamento científico.

1710 Piano Bartolomeo Cristofori Italiano
1714 Termómetro de mercurio Daniel Gabriel Fahrenheit Alemán
1717 Campana de buceo Edmund Halley Británico
1752 Pararrayos Benjamin Franklin Estadounidense
1764 Máquina de hilar James Hargreaves Británico
1768 Máquina de tejer Richard Arkwright Británico
1769 Máquina de vapor James Watt Escocés
1783 Globo aerostático Hermanos Montgolfier Franceses
1784 Trilladora mecánica Andrew Meikle Británico
1785 Telar mecánico Edmund Cartwright Británico
1796 Vacuna contra la viruela Edward Jenner BritánicoNo hay comentarios:

Publicar un comentario