"La historia que se forja en la vida cotidiana no se puede comprender sin conocer el pasado" El Estado del Mundo Junior de Akal

Vídeo-documental dunha obra de Gaudí

O produto final desta actividade de positivo debe ser similar aos propostos a continuación:

 

Pasos a seguir:

 1º) Indaga sobre o modernismo e a obra de Gaudí:

 

2º) Escolle unha obra de Gaudí (Sagrada Familia, Casa Milá ou  Park Güell) para comentar (seguimos as pautas):


3º) Grava o comentario (voz en off).

4º) Monta o vídeo coa voz en off e con documentos apropiados.

(Publicación no blog persoal)


Criterios de avaliación:
  • Respecta os apartados e as pautas de elaboración.
  • A elaboración do comentario é propia e os documentos empregados fiables e rigorosos.
  • Distingue e identifica as características principais do estilo modernista na obra de Gaudí.
  • Inclúe as fontes/bibliografía consultada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario