"La historia que se forja en la vida cotidiana no se puede comprender sin conocer el pasado" El Estado del Mundo Junior de Akal

The Mission


Ambientada a mediados do século XVIII na América colonial. Narra a historia dun xesuíta (Pai Gabriel) a cargo da Misión de San Carlos (pobo Guaraní) e dun mercenario, asasino e traficante de escravos (Rodrigo Mendoza).


ACTIVIDADE DE POSITIVO 1 (+ 0,2 avaliación):

A entrada para esta actividade ten que incluír os seguintes apartados (elaboración propia):

1) Contexto histórico (onde e cando suceden os feitos?)

2) Narración dunha escena que faga referencia ao tráfico ou trata de escravos.

3) Narración dunha escena que represente a expulsión dos Xesuítas.

4) Narración dunha escena que reflicta o impacto colonial sobre a poboación indíxena.

 5) O mellor da película foi…

 6) Enlaces e comentario das fontes consultadas.

Para ver on line: http://gloria.tv/media/WAZQSVK9Nwm

Fontes: http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/stgermain/es/biblioteca/mision.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario