"La historia que se forja en la vida cotidiana no se puede comprender sin conocer el pasado" El Estado del Mundo Junior de Akal

Dispoñibles na biblioteca do centro

Lecturas recomendadas que podes atopar na biblioteca do centro:


MENUDAS HISTORIAS DE LA HISTORIA

NIEVES CONCOSTRINA, LA ESFERA DE LOS LIBROS, 2010


HISTORIA DE ESPAÑA CONTADA PARA ESCÉPTICOS

JUAN ESLAVA GALÁN, PLANETA, 2010.LA HISTORIA DE ESPAÑA EXPLICADA A LOS JÓVENES 

FERNANDO CASAL; MIQUEL CARALT , PAIDOS IBERICA, 2014OTRA IDEA DE GALICIA 

MIGUEL ANXO MURADO, DEBATE, 2008


BREVE HISTORIA DEL MUNDO  

ERNST H. GOMBRICH , PENINSULA, 2007


CONSULTA AS PAUTAS PARA REALIZAR UNHA ACTIVIDADE DE POSITIVO SOBRE UN CAPÍTULO DE CALQUERA DAS LECTURAS PROPOSTAS: http://faremoshistoria.blogspot.com.es/2016/02/el-indeseable-deseado-un-capitulo-de.html

Como era a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais?A muller mantiña o seu papel de esposa e nai, aínda que o seu traballo fóra do fogar (industria téxtil, minaría) era imprescindible para a subsistencia familiar.
Traballaban en condicións de desigualdade, cobrando salarios moito máis baixos cos homes e sometidas a condicións de traballo inhumanas (largas xornadas laborais sen permisos por enfermidade nin maternidade).


A discriminación política, económica e legal era un feito común. Neste contexto a mediados do século XIX xorde o feminismo, que tivo como primeiro movemento organizado sufraxismo.   

Ata a lei de 1833 que prohibía o traballo infantil unha gran cantidade de nenos e nenas traballaron nas fábricas e nas minas de carbón.
Existían dúas formas de traballo infantil: os “aprendices de parroquia” (nenos orfos baixo a protección do goberno británico que non recibían ningún tipo de compensación monetaria) e  os “nenos que traballaban gratis” que en realidade traballaban por salarios moi baixos.
Traballaban entre 12 e 19 horas ao día, seis días á semana, cun descanso dunha hora, en fábricas insalubres (expostos a produtos químicos tóxicos) e realizando tarefas moi perigosas (manexaban maquinaria) expostos a lesións e accidentes mortais.

As escenas do seguinte filme (Daens) recrean a situación: http://faremoshistoria.blogspot.com.es/2014/02/daens.html.

Arte e ciencia na Idade ModernaArtistas destacados da arte moderna:

Leonardo Da Vinci (1452-1519)


Michelangelo (1475-1564)


Diego de Velázquez (1599-1660)


Caravaggio (1571-1610)


Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)


Artemisia Gentileschi (1593-1653)


Rosalba Carriera (1675-1757)


        Jean-Honoré Fragonard (1732-1806)

        Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun(1755-1842)

Contextualiza o papel dos científicos nesta época:
Influencia da ilustración no pensamento científico e técnico (influencias recíprocas). Fe no progreso. Razón.
Os centros do pensamento científico os encontramos en Francia, en torno á  Enciclopedia, e en Gran Bretaña (Newton).
O pensamento científico non consegue unha aceptación social xeneralizada, o seu avance e difusión está limitado polo peso da tradición e a pervivencia de falsas crenzas (zodíacos, almanaques xeocéntricos, alquimia) na maioría da poboación, intelectuais e eruditos incluídos.
Recibe un gran impulso coa creación das Academias de Ciencias e as Sociedades Científicas (Ilustración). Os gobernos europeos impulsan a súa creación na segunda metade da centuria seguindo o modelo francés e o da Royal Society de Londres, cuxo prestixio era universal. Academias e sociedades realizan publicacións periódicas que serven para difundir os traballos realizados polos seus membros.  
Universidades e museos tamén impulsarán a difusión do pensamento científico.

1710 Piano Bartolomeo Cristofori Italiano
1714 Termómetro de mercurio Daniel Gabriel Fahrenheit Alemán
1717 Campana de buceo Edmund Halley Británico
1752 Pararrayos Benjamin Franklin Estadounidense
1764 Máquina de hilar James Hargreaves Británico
1768 Máquina de tejer Richard Arkwright Británico
1769 Máquina de vapor James Watt Escocés
1783 Globo aerostático Hermanos Montgolfier Franceses
1784 Trilladora mecánica Andrew Meikle Británico
1785 Telar mecánico Edmund Cartwright Británico
1796 Vacuna contra la viruela Edward Jenner Británico9 de mayo Día de Europa


¿Por qué el 9 de mayo celebramos el Día de Europa?
Porque el 9 de mayo de 1950, cinco años después del final de la segunda y devastadora guerra mundial, Robert Schuman, Ministerio de Asuntos Exteriores francés, hizo una declaración a la prensa. El político francés pidió a Francia, Alemania y otros países europeos que se uniesen para crear un fondo común de la producción del carbón y el acero, a través de una nueva organización europea.
Algunas de sus palabras fueron:
·         "La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan."
·         "Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho."
·         "La puesta en común de las producciones de carbón y de acero (...) cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas."

Un año después, en 1951, mediante el Tratado de París, se crea la CECA (Comunidad Europa del Carbón y del Acero), germen de la actual UE.